Sứ mệnh của Springchi là sản xuất “Rượu Nước Nóng” để bảo vệ sức khoẻ con người ❤️

Đây vẫn luôn là câu châm ngôn, là sứ mệnh của chúng tôi trong suốt quá trình hoạt động kể từ khi thành lập cho đến nay và mãi về sau này. Các cộng sự của Springchi đã luôn cố gắng, mỗi bộ phận đều đóng góp không ngừng để xây dựng Springchi ngày một phát triển và mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm tốt nhất.

Để có thể xây dựng chiến lược, dẫn dắt các bộ phận công ty hoạt động theo đúng chiến lược đã đặt ra thì CEO sẽ là người đảm nhận vai trò này:

Giám đốc điều hành là người đứng đầu của một tổ chức hoặc công ty và có trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động của tổ chức đó. Công việc của giám đốc điều hành bao gồm:

1. Lập kế hoạch chiến lược: Giám đốc điều hành phải đưa ra các kế hoạch chiến lược để đảm bảo sự phát triển bền vững của tổ chức.

2. Quản lý tài chính: Giám đốc điều hành phải quản lý tài chính của tổ chức, đảm bảo rằng các hoạt động được thực hiện trong phạm vi ngân sách.

3. Quản lý nhân sự: Giám đốc điều hành phải quản lý và phát triển nhân sự của tổ chức, đảm bảo rằng các nhân viên được đào tạo và phát triển để đáp ứng các yêu cầu công việc.

4. Quản lý sản phẩm và dịch vụ: Giám đốc điều hành phải đảm bảo rằng sản phẩm và dịch vụ của tổ chức đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng.

5. Quản lý quan hệ khách hàng: Giám đốc điều hành phải đảm bảo rằng tổ chức có mối quan hệ tốt với khách hàng và đáp ứng được các yêu cầu của họ.

6. Quản lý quan hệ với đối tác: Giám đốc điều hành phải đảm bảo rằng tổ chức có mối quan hệ tốt với các đối tác và đối tác của tổ chức đáp ứng được các yêu cầu của tổ chức.

7. Đưa ra quyết định chiến lược: Giám đốc điều hành phải đưa ra các quyết định chiến lược để đảm bảo sự phát triển bền vững của tổ chức.

Bên cạnh tầm quan trọng của việc điều hướng các hoạt động công ty thì hoạt động “Sản xuất” cũng rất quan trọng. Đây là quá trình tạo ra sản phẩm, mang đến những sản phẩm tốt nhất cho khách hàng:

Quản lý sản xuất là quá trình quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất trong một doanh nghiệp để đảm bảo sản xuất ra sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng được nhu cầu của khách hàng một cách hiệu quả và có lợi nhuận. Nội dung của quản lý sản xuất bao gồm:

1. Lập kế hoạch sản xuất: Quản lý sản xuất phải lập kế hoạch sản xuất để đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ được sản xuất đúng số lượng, đúng chất lượng và đúng thời gian.

2. Quản lý quy trình sản xuất: Quản lý sản xuất phải quản lý quy trình sản xuất để đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ được sản xuất đúng cách và đạt được chất lượng yêu cầu.

3. Quản lý nguồn lực sản xuất: Quản lý sản xuất phải quản lý nguồn lực sản xuất, bao gồm nhân lực, máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu để đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ được sản xuất đúng số lượng và đúng chất lượng.

4. Quản lý chất lượng sản phẩm: Quản lý sản xuất phải quản lý chất lượng sản phẩm để đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng được yêu cầu của khách hàng và đạt được chất lượng yêu cầu.

5. Quản lý chi phí sản xuất: Quản lý sản xuất phải quản lý chi phí sản xuất để đảm bảo rằng sản phẩm được sản xuất với chi phí thấp nhất và đạt được lợi nhuận cao nhất.

6. Quản lý an toàn và bảo vệ môi trường: Quản lý sản xuất phải quản lý an toàn và bảo vệ môi trường để đảm bảo rằng sản xuất được thực hiện một cách an toàn và bảo vệ môi trường.

Tóm lại, quản lý sản xuất là quá trình quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất trong một doanh nghiệp để đảm bảo sản xuất ra sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng được nhu cầu của khách hàng một cách hiệu quả và có lợi nhuận. Quản lý sản xuất bao gồm nhiều nội dung khác nhau để đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ được sản xuất đúng số lượng, đúng chất lượng và đúng thời gian.

Hiện tại, quá trình thâm nhập thị trường thì bộ phận Marketing là bộ phận có vai trò rất quan trọng, góp phần quảng bá và đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng:

Hoạt động marketing là quá trình tạo ra, quảng bá và bán các sản phẩm hoặc dịch vụ của một công ty đến khách hàng tiềm năng. Nó bao gồm nhiều hoạt động khác nhau như:

1. Nghiên cứu thị trường: Tìm hiểu về nhu cầu và sở thích của khách hàng để có thể tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp.

2. Phân tích đối thủ cạnh tranh: Tìm hiểu về các đối thủ cạnh tranh để có thể tạo ra các chiến lược marketing hiệu quả.

3. Xây dựng thương hiệu: Tạo ra một thương hiệu mạnh mẽ và độc đáo để thu hút khách hàng.

4. Quảng cáo: Sử dụng các kênh quảng cáo như truyền hình, báo chí, mạng xã hội, email marketing,.. để quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ đến khách hàng.

5. Bán hàng: Tạo ra các chiến lược bán hàng để tăng doanh số và thu hút khách hàng.

6. Chăm sóc khách hàng: Tạo ra các chương trình chăm sóc khách hàng để giữ chân khách hàng hiện tại và thu hút khách hàng mới.

7. Đo lường hiệu quả: Đo lường hiệu quả của các chiến lược marketing để có thể điều chỉnh và cải thiện chúng trong tương lai.

Tất cả các hoạt động trên đều nhằm mục đích tăng doanh số và tạo ra lợi nhuận cho công ty.

Sau quá trình sản xuất và Marketing thì bộ phận “Tài chính – Kế toán” sẽ đảm nhận vai trò quản lí và xử lí các thông tin tài chính của công ty:

Quản lý tài chính bao gồm các công việc:

1. Lập kế hoạch tài chính: Giám đốc điều hành phải lập kế hoạch tài chính để đảm bảo rằng tổ chức có đủ nguồn lực để thực hiện các hoạt động của mình.

2. Quản lý ngân sách: Giám đốc điều hành phải quản lý ngân sách của tổ chức, đảm bảo rằng các hoạt động được thực hiện trong phạm vi ngân sách.

3. Quản lý tài sản: Giám đốc điều hành phải quản lý tài sản của tổ chức, đảm bảo rằng các tài sản được sử dụng hiệu quả và đóng góp vào sự phát triển của tổ chức.

4. Quản lý nợ và tín dụng: Giám đốc điều hành phải quản lý nợ và tín dụng của tổ chức, đảm bảo rằng tổ chức không bị nợ nần quá mức và có đủ tín dụng để thực hiện các hoạt động của mình.

5. Đưa ra quyết định đầu tư: Giám đốc điều hành phải đưa ra các quyết định đầu tư để đảm bảo rằng tổ chức có đủ nguồn lực để phát triển và đáp ứng các yêu cầu của thị trường.

6. Quản lý rủi ro tài chính: Giám đốc điều hành phải quản lý rủi ro tài chính của tổ chức, đảm bảo rằng tổ chức không bị thiệt hại do các rủi ro tài chính.

7. Báo cáo tài chính: Giám đốc điều hành phải báo cáo tài chính của tổ chức cho các bên liên quan, đảm bảo rằng các báo cáo đáp ứng được các tiêu chuẩn và quy định của pháp luật.

Công việc của kế toán là quản lý và xử lý các thông tin tài chính của một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Cụ thể, công việc của kế toán bao gồm:

1. Ghi sổ sách: Kế toán phải ghi chép và lưu trữ các thông tin tài chính của doanh nghiệp, bao gồm các giao dịch mua bán, chi phí, thu nhập, lương bổng, thuế và các khoản nợ phải trả.

2. Kiểm tra và phân tích số liệu tài chính: Kế toán phải kiểm tra và phân tích các số liệu tài chính để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin.

3. Chuẩn bị báo cáo tài chính: Kế toán phải chuẩn bị các báo cáo tài chính, bao gồm báo cáo lợi nhuận, báo cáo tài sản và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

4. Quản lý thuế: Kế toán phải quản lý các khoản thuế và đảm bảo rằng doanh nghiệp tuân thủ các quy định thuế.

5. Hỗ trợ kiểm toán: Kế toán phải hỗ trợ các hoạt động kiểm toán bên ngoài để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin tài chính.

6. Quản lý tài sản: Kế toán phải quản lý các tài sản của doanh nghiệp, bao gồm tài sản cố định và tài sản lưu động.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác: Kế toán còn có thể thực hiện các nhiệm vụ khác như quản lý ngân sách, đào tạo nhân viên và thực hiện các hoạt động liên quan đến tài chính.

Tóm lại, công việc của kế toán rất quan trọng trong việc quản lý và xử lý thông tin tài chính của doanh nghiệp. Kế toán phải đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin tài chính để giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác và hiệu quả.

ĐĂNG KÝ LỊCH HẸN TRỰC TUYẾN

Giảm ngay 15% phí dich vụ dành cho khách hàng đặt lịch hẹn

ĐẶT LỊCH HẸN

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI